Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda
href="mailto:moc!pont!liamg!kukac!aloksifer!pont!anna!pont!yrohtab">moc!pont!liamg!kukac!aloksifer!pont!anna!pont!yrohtab

Bemutatkoznak a leendő elsős tanító nénik 2021. január 10.

Minden gyermek tehetséges valamiben – Bemutatkoznak a refis tanító nénik

Az iskolaválasztás minden család életében felelősségteljes döntés. A Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda ehhez szeretne segítséget adni. A kialakult világjárvány és biztonsági okok miatt idén másképp mutatjuk be iskolánk mindennapi életét, a tanító néniket.


„A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit!”

Az iskolába lépéssel egy új korszak kezdődik a gyermekek életében. Fontos feladatunk, hogy észrevétlenül vezessük be őket az iskolai életbe, zökkenőmentes átmenetet biztosítsunk a játékközpontú óvodából az iskolába. Nyugodt tanulási tempó, kiegyensúlyozott ismeretszerzés, az alapkészségek fejlesztése mellett türelemmel, szeretettel ráhangolni az új környezetre. Feladatunk, hogy a keresztény értékrend közvetítésével, szeretetteljes légkör biztosításával meghallani a gyermekek kimondott és ki nem mondott gondolatait, a teljes személyiségüket alakítani. Hisszük, hogy odafigyelésre, bizalomra épített kapcsolatban minden kisgyermek kibontakozhat. Kissné Vékony Zsuzsanna

Pedagógusként és szülőként is tapasztalom, hogy az iskolakezdés nagy mérföldkő a családok életében. Az első iskolai élmények nagyon m eghatározóak mindenki számára és egész életünkön át végigkísérik a tanuláshoz való viszonyunkat. Munkánk során nagy türelemmel, sok-sok játékkal igyekszünk a ránk bízott gyermekeknek könnyebbé tenni az új közösségbe való beilleszkedést. Kiemelt feladatunk a derűs, nyugodt szeretetteljes légkör kialakítása az egyéni tehetségek kibontakoztatása mellett. Tudjuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és nekünk pedagógusoknak kötelességünk ezeket az egyéni értékeket felszínre hozni. Drámapedagógusként, a Nyírbátori Diákszínpad művészeti vezetőjeként feladatom a kicsik beszéde, önbizalmuk, magabiztos kiállásuk fejlesztése. Izgatottan várjuk a szeptembert, hogy megismerjük elsős tanítványainkat. Márton Ildikó

 „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.” (1 Kor. 16,14;)

A tanítóknak óriási a felelősségük. A szeretet pedig a legnagyobb adomány a kezünkben. A szülők ránk bízzák féltett kincsüket, és nekünk nemcsak tanítanunk kell a csemetéket, hanem nevelnünk is nagy szeretettel, türelemmel. Megteszünk mindent azért, hogy felfedezzük bennük azokat az értékeket, melyek hatékonyan segítik fejlődésüket. Arra törekszünk, hogy élvezzék a közös munkát, hisz öröm nélkül nincs hatékony tanulás. Hívő emberként segítsük őket az egészséges lelki fejlődésben. Kálvinné Hatvani Brigitta

Munkánk során törekszünk a bizalomra épülő szeretetteljes, nyugodt légkör megteremtésére. Türelemmel és sok játékkal igyekszünk mindent megtenni, hogy a gyermekek könnyen beilleszkedjenek a számukra új környezetbe, saját tempójukban és egyéni képességeiknek megfelelően fejlődjenek. Célunk, hogy felkeltsük tanítványainkban a tanulás iránti vágyat, olyan módszerekkel, melyek alkalmazkodnak az életkori sajátosságaikhoz. Lényeges, hogy szeressék az iskolát, szívesen tanuljanak és pozitív élményekkel gazdagodjanak az iskolai élet során. Fontos számunkra, hogy egymást segítő és megbecsülő közösséget formáljunk a ránk bízott gyermekekből. Brevákné Nánássy Erika

Bízunk abban, hogy megtalálják azokat a fontos értékeket, melyet iskolánk és pedagógusaink képviselnek.

Kérjük, figyeljék felhívásainkat, weboldalunkat! www.batorirefiskola.hu

 

 Sivadóné Cselenyák Dóra, intézményvezető

Megosztom

Közelgő események

máj

29

Diákparlament

7. óra

máj

29

ISZSZ gyűlés

16:30

jún

2

Családi istentisztelet - Hősök napja

3. évfolyam

Hasznos információk

Ebédbefizetés:

  • Hétfő – Péntek     7:00 – 13:00
  • Étlap   

 

 

Ügyfélfogadás:

  • Hétfő – Csütörtök: 7:30 – 16:00
  • Péntek:                     7:30 – 13:00

Csengetési rend:

  • Csendes
    percek:        07:50 – 08:00

1. óra:          08:00 – 08:45

2. óra:          09:00 – 09:45

3. óra:          10:00 – 10:45

4. óra:          11:00 – 11:45

5. óra:          12:00 – 12:45

6. óra:          12:50 – 13:35

7. óra:          13:50 – 14:35

Digitális jólét program
hatartalanul